Nowości

Regulamin autoryzowanego montażu drzwi PORTA

Regulamin programu 5LAT gwarancji

Ilustracja do informacji: Regulamin autoryzowanego montażu drzwi PORTA
 
 
 
 
 
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu jest firma Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Bolszewie przy ulicy Szkolnej 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS:0000435006, kapitał zakładowy: 110.100.000,00 zł w całości wpłacony, NIP 5850006204 .
2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Program trwa: od 1 stycznia 2012 r. do dnia odwołania.
4. Niniejszy Program prowadzony jest pod nazwą „5LAT gwarancji"*
5. Program „5LAT gwarancji"* skierowany jest do Klientów, którzy zakupią produkty marki PORTA DRZWI w czasie trwania Programu, określonym w pkt. I 3. Uwaga: Drzwi zewnętrzne drewniane z linii ECO Technology oraz Gdynia i Wrocław objęte są gwarancją 3 letnią, tj. 2 lata (24 miesiące) + dodatkowe 12 miesięcy na konstrukcję skrzydła, udzielane są pod warunkiem skorzystania z usług Autoryzowanych Grup Montażowych (posiadających aktualną autoryzację),
II. Warunki dobrowolnego uczestnictwa w Programie„5LAT gwarancji"*
1. Poprzez produkty marki PORTA DRZWI, objęte Programem rozumieć należy tylko i wyłącznie skrzydła i ościeżnice, których producentem jest Organizator Programu.
2. Organizator Programu udziela wydłużonej gwarancji 3 lata na wszystkie produkty marki PORTA DRZWI oraz dodatkowo kolejnych 2 lat gwarancji pod warunkiem skorzystania z usług Autoryzowanych Grup Montażowych* — aktualna lista dostępna pod adresem: www.porta.com.pl/autoryzowane-grupy-montazowe,p5/agm.html
3. Podstawowym dowodem dobrowolnego wzięcia udziału w Programie jest dokument zakupu produktów (paragon, faktura) wystawiony w okresie trwania Programu wraz kartą gwarancyjną produktu — obejmuje wówczas 3 lata gwarancji.*
4. Pieczęć Autoryzowanej Grupy Montażowej w karcie gwarancyjnej produktu poświadczona stosownym dokumentem płatności za usługę, o którym mowa w pkt. II 3, zapewnia kolejne 2 lata gwarancji — w sumie 5 lat!* (zgodnie z postanowieniami rozdziału pkt. III 2 niniejszego regulaminu.
5. Wszelkich wyjaśnień o zasadach i okresie trwania Programu udziela Organizator. W celu uzyskania wyjaśnień, należy zwrócić się do działu reklamacji, określonym w pkt. III 4.
III. Szczegółowe warunki gwarancji
1. Z zastrzeżeniem pkt. III 12 Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa — Organizator Programu jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty na terenie RP pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z zamieszczoną w karcie gwarancyjnej instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele fabryki — Dealerzy Porta KMI Poland, aktualna lista dostępna pod adresem: http://www.porta.com.pl/punkty-dealerskie,p5/pd.html
2. Okres gwarancji na produkty firmy Porta KMI Poland w okresie trwania Programu wynosi 3 lata (36 miesięcy) + dodatkowe 2 lata gwarancji (24 miesiące)* na konstrukcję skrzydła, udzielane są pod warunkiem skorzystania z usług Autoryzowanych Grup Montażowych (posiadających aktualną autoryzację), a fakt ten zostanie potwierdzony przystawieniem odpowiedniej pieczęci w karcie gwarancyjnej wraz z adnotacją o miejscu montażu. Uwaga: Wydłużona gwarancja (24 miesiące)* zostaje doliczona z dniem montażu, który nastąpił nie później niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty zakupu.
3. Okres gwarancji 36 miesiące* liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (faktura, paragon).
4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu i faktury za montaż (dotyczy wydłużonej 24-mce gwarancji)*. Karta gwarancyjna załączona jest do produktu. Obowiązkiem Kupującego jest odebranie karty gwarancyjnej od Sprzedawcy lub Autoryzowanego Montażysty. Wszelkie adnotacje i zapisy w karcie gwarancyjnej mogą być dokonywane wyłącznie przez Gwaranta, upoważniony do tego punkt sprzedaży lub Autoryzowanego Montażystę. Dział reklamacji znajduje się w siedzibie Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 54, tel.: 58 677 81 00
5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie.
6. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
7. Jeżeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.
8. W okresie gwarancji (patrz pkt. 2 i 3) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
9. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.
10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu..
11. Gwarancja wygasa w przypadku: - dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy, - naruszenia konstrukcji wyrobu, - zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych, - zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej, - dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną.
12. Gwarancją nie są objęte: - mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów, - przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (drzwi powinny być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych np.: po położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych), - przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia struktury drewna, wynikające z niepowtarzalnej specyfiki naturalnych oklein, - wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np.: zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi), - producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w wyniku oklejenia wyrobu taśmami samoprzylepnymi, - wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego, - montaż wyrobu, - wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.), - naturalne zużycia eksploatacyjne wyrobu, - braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze, - powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym, - powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one przemalowane samodzielnie przez Kupującego, - reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz regulacjami akcesoriów.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Wood, land, centrum, gaja, woodland, panele, podłogi, drewniane, winylowe, korkowe, drzwi, zewnętrzne, wewnętrzne, okna, bramy, garażowe, parapety, sztukateria, wykładziny, obiektowe, rolety, Zielona, Góra, parapety, klamki, okucia, listwy, wykończeniowe, deska, tarasowa, taras, Legnica, Głogów, Żary, Żagań, Sulechów, Świebodzin, Międzyrzecz, Szprotawa, Kożuchów, Wolsztyn, porta, quick, step, barlinek, pol-skone, kmt, Polkowice, Lubin, Gorzów, Wielkopolski, tarkett, gerflor, dre, vasco, asilo, cal, entra, stolpaw, stolbud, włoszczowa, padilla, hormann, eclisse, verte, gipsy, kings, leon, poldan, meister, balterio, alloc, kronopol, pergo, sensa, berry, alloc, egger, futuro, kronoorginal, parqcolor, up-line, faus, barlinek, ipowood, wicanders, dlh, globalwood, dąbex, tarkett, wild, wood, orac, mardom, decor, effector, quick-step, balterio, nmc, meister, pergo, profile, vox, korner, stolarnia24, dunes, pvc, drutex, aluplast, hormann, kmt, beclever, portos, aluproof, alubrass, vds, axa, metalbud, olivari, tupai, podbitka, siding, royal, parapety, mdf, granit, marmur, konglomerat, stal, aluminium, okucia, do szkła, geze, dorma, Zielona, Gora, Glogow, Gorzow, Wielkopolski, Zary, Zagan, Swiebodzin, Miedzyrzecz, Kozuchow, Nowogrod, Bobrzanski, Nowogród, Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Krosno Odrzanskie, Gubin, Przemków, Przemkow, Iłowa, Ilowa, Lubsko, Skwierzyna, Zbąszyń, Zbaszyn, Nowy Tomyśl, Nowy Tomysl, Zbąszynek, Zbaszynek, Babimost, Grodzisk Wielkopolski, Poznań, Wrocław, Wroclaw, Berlin, Frankfurt, Nowa Sól, Nowa Sol, Leszno, Rawicz, Jelenia Góra, Jelenia Gora, polskone

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 
 • Baner: AldeMed
 • Baner: B@T
 • Baner: Biuropetra
 • Baner: Bud-Lech
 • Baner: Budimex
 • Baner: Dasa
 • Baner: GIW
 • Baner: Kalinowe Pola
 • Baner: Jolanta Biegańska
 • Baner: ZirndorfHof
 • Baner: Asysta Bis
 • Baner: Hart-SM
 • Baner: Moselklause
 • Baner: MTS
 • Baner: Opolski Klub Karate
 • Baner: Partnerbud
 • Baner: Protonsc
 • Baner: Remoterm
 • Baner: Roana
 • Baner: San-Bud